LOGIS Centrum ponúkané služby

 • Strážna a recepčná služba
 • Možnosť prístupu 24hod.
 • Dodávka energií
 • Údržba priestorov a vybavenia nehnuteľností
 • Úprava prenajímaných priestorov podľa požiadaviek nájomcu
 • Pravidelné čistenie areálu a deratizácia objektov
 • Možnosť zapožičania vybavenia a techniky (viacúčelový traktor, lešenie, ručné pracovné náradie a pod.)
 • Poskytnutie reklamnej plochy (vstupný totem, na oplotení areálu, iné)
 • Odvoz odpadu (možnosť zabezpečenia likvidácie rôznych druhov odpadu)
 • Revízie nehnuteľností a ich príslušenstva
 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Vykurovanie
 • Základný výkon požiarnej ochrany nehnuteľností
 • Možnosti parkovania priamo v areáli
 • Ďaľšie služby podľa vzájomnej dohody